Pro uchazeče
· Přijímačky nanečisto
· Nabídka oborů
· Přijímací řízení
· Dny otevřených dveří
· Kde nás najdete
· Výuka jazyků
Informace o škole
· Hlavní
· Kontakty
· Kde nás najdete
· Historie
· Dokumenty a formuláře
· Školská rada
· Výchovné poradenství
· Ubytování
· Stravování
· Jídelníček
· Pronájem prostor
· Partneři školy
· Sponzorování žáků
· Výběrová řízení
· Projekty
Informace o studiu
· Obory
· Pro uchazeče
· Přijímací řízení
· Maturitní zkoušky
· Škola ONLINE
· Vzdálený přístup
· Programové vybavení
· Výuka hardware
· Výuka programování
· ECDL
· Sport
·
Komerční služby
· Ubytování - info
· Ubytování - rezervace
· Stravování - cizí strávníci
Informace ostatní
· Kalendář
· Aktuality
· Fotogalerie
· Virtuální prohlídky
· Město Velešín
· Velešínský videožurnál
· Českokrumlovský deník
· SRPŠ
· Odbory
· O webu
ECDL

ECDL

Jsme akreditovaným střediskem mezinárodního konceptu ECDL - European Computer Driving Licence (Evropský řidičák na počítač).

Koncept ECDL definuje minimální vzdělávací obsah znalostí a dovedností v oblasti digitálních technologií, který odráží aktuální potřeby trhu práce (digitální kvalifikace) a života běžného občana v současné informační společnosti (digitální gramotnost). Vzdělávací obsah jednotlivých programů konceptu ECDL je definován sylaby.

  • Přínos konceptu ECDL spočívá v tom, že prostřednictvím mezinárodně jednotných sylabů definuje vzdělávací obsah, který odráží aktuální potřeby trhu práce.
  • ECDL systém je rozdělen do jednotlivých modulů, které zahrnují základní znalosti a dovednosti z informačních technologií, jenž dnes zaměstnavatelé považují za samozřejmé.
  • Zvýšením úrovně digitální gramotnosti zvyšuje šance uchazeče o zaměstnání na trhu práce.
  • Absolvování kurzu je u velkých společností vstupním předpokladem uchazeče o zaměstnání.

Podmínky kurzu

  • Kurz je nedílnou součástí výuky informačních předmětů, vybraných oborů, která probíhá během celého studia na škole (4 roky).
  • Úspěšné absolvování zkoušek, za jednotlivé tematické moduly se zaznamenává do ECDL indexu.
  • Výstupem celého kurzu je certifikát ECDL, při úspěšném složení průběžných zkoušek.
  • Na základě pravidel programu ECDL platí žáci poplatek za každé konání zkoušky.
  • Při optimálním průchodu kurzem, žák absolvuje sedm dílčích zkoušek.
  • Možnost odpuštění poplatků za jednotlivé zkoušky při splnění daných podmínek.

Úspěšní absolventi ECDL zkoušek se stávají držiteli mezinárodně uznávaných ECDL dokladů o dosažené kvalifikaci pro práci s počítačem (digitálními technologiemi), které jsou nejen státy Evropské unie již řadu let doporučeny a používány de-facto jako mezinárodní standard.

Vzhled certifikátu ECDL


Program ECDL Core
Modul M2Základy práce s počítačem a správa souborů
Modul M3Zpracování textu
Modul M4Práce s tabulkami
Modul M6Prezentace
Modul M7Základy práce s internetem a komunikace
Modul M10Tvorba webových stránek
Modul M12Bezpečné používání informačních technologií
Modul M14Spolupráce a výměna informací na internetu
Modul M15Vyhledávání, vyhodnocování a zpracování informací z internetu
Modul M16Základy informatického myšlení a programování

Více informací o konceptu ECDL lze nalézt na stránkách www.ecdl.cz nebo na facebooku ECDL.

Aktuality
· Erasmus+ mobility v...
· Sponzorování žáků
· Maturitní zkoušky...
· Seznam ubytovaných...
· Přijímací říze...
Poslední články
· tisk - Programátoř...
· Jihočeský kraj pod...
· 1. místo a cenu 20 ...
· SOŠ strojní a elek...
· tisk - Absolventi š...

CiscoAutodesk AcademiaORACLEECDLMSDN


WiFi HotSpot


YouTube


Moodle


Nová maturita


Britské centrum


SOŠ Velešín na Facebooku


Rok průmyslu a vzdělávání